vaccin.me
Dr Wakefield möter anklagelserna om att vara orsaken till mässlingsutbrott
Myndigheterna skyller vaccinets misslyckande på dr Wakefield, som efter att ha sett hur mpr-vaccinet skadade barn, i stället rekommenderade försiktighetsprincipen genom att förespråka enskilt mässl…