vaccin.me
Kalla Fakta på TV4 granskar vaccinet Gardasil
Att ifrågasätta och diskutera vaccin kan vara känsloladdat. Vi på Kalla fakta tycker inte det är ett skäl för att avstå från journalistisk granskning. När staten, i form av Socialstyrelsen, ställer…