vaccin.me
Historien upprepar sig – läxan som vaccinförespråkarna vägrar lära sig: Del 2
Efter en katastrofal smittkoppsepidemi i England 1872, trots hög vaccinationstäckning, utsågs en kunglig vaccinkommission år 1889 för att granska ärendet. Sju år och 136 möten senare utfärdade komm…