vaccin.me
The Vaccination Superstition – Edward Jenner tilldelade mänskligheten en dödsdom
Vaccinering är inget annat än vidskepelse. Det finns tydliga bevis på att vaccinering leder till större utbrott av smittkoppor och att de vaccinerade i allt högre grad drabbas av blodförgiftning, s…