vaccin.me
Vacciner och kopplingen till nutidens epidemi av autoimmuna sjukdomar
En mycket intressant föreläsning av Dr. Tent om den epidemi av autoimmuna sjukdomar som vi nu har på planeten. Jag håller med honom, våra kroppar är fulla av virus. De kommer dels naturligt genom v…