vaccin.me
Mässlingsvaccinets oavsiktliga konsekvenser – mässlingen ökar i välvaccinerade befolkningar
Mässlingsvaccination i USA och många andra länder startade i början av 1960-talet, samma tidpunkt som incidensen av mässling naturligt började avta. Precis som med många andra exempel på vaccinatio…