vaccin.me
Socialstyrelsen föreslår att alla barn ska vaccineras mot hepatit B för 269 miljoner kronor om året
Under hösten har Socialstyrelsen arbetat med att ta fram ett förslag om införande av vaccin mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet. Nu har Socialstyrelsen lämnat över sitt förslag till…