vaccin.me
Vi vaccinskadade finns och vi tänker inte hålla tyst
Denna artikel baserar sig på våra egna erfarenheter av verkligheten. Det har säkert inte undgått någon att massvaccinationen med Pandemrix medfört biverkningar, och att många barn och ungdomar drab…