vaccin.me
Lyckad kampanj om HPV-vaccin
Vakens infokampanj om HPV-vaccinet har varit mycket lyckad! Mer läsning: UNT 29 Mars 2012 – ”Varför han inte vill att man ska ta vaccinet” SvD skriver om Vakens informationsblad o…