vaccin.me
Open Mind Conference: ”Hälso- och sjukvårdens vaccinpropaganda har lurat oss”
Under tre dagar fick vi möjligheten att lämna vår ”trygghetszon” och uppleva det magiska i mötet med eldsjälar, människor som lär oss att vi alla kan vara med i arbetet för en bättre värld. Platsen…