vaccin.me
Rekordförtroende för barnvacciner i Sverige
Vacciner – myter och konspirationer? Svenskarnas förtroende för barnvaccinationer är större än någonsin, skriver DN. Andelen barn som hade vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (M…