vaccin.me
En nyvaccinerad person har samma blodbild som en AIDS-patient
Näringsmedicinsk Tidskrift är en liten men naggande god tidning som utkommer med sex nummer i året. Med tillstånd av tidningsredaktionen publicerar Vaccin.me en artikel som ingick i nummer 4 år 200…