vaccin.me
Vaccinkampanjer kan vara orsaken till ny AIDS-liknande sjukdom
Forskare har identifierat mystiska nya AIDS-liknande symtom hos mängder av människor i Asien och Afrika. Denna nya sjukdom är dessutom resistent mot läkemedel som tidigare visat sig gynnsam mot HIV…