vaccin.me
79-åring berättar: ”Vi lekte i DDT-ångorna och jag var ofta sjuk”
I min barndom på 1930- och 1940-talen, sågs barnsjukdomarna som något naturligt som man bara skulle genomgå. Nästan som dop, skolstart, konfirmation, lumpen, bröllop osv. Min uppväxt var förlagd ti…