vaccin.me
Kronisk trötthetssyndrom blev resultat i vaccinexperiment
Ett norskt läkemedelsföretag drog igång ett massivt vaccinexperiment i slutet av 1980-talet för att prova ut ett nytt meningokockvaccin. Meningokocker kan orsaka hjärnhinneinflammation. I experimen…