vaccin.me
Bill Gates gav 100,000 USD för att spåra antivaccinationsinformatörer
Technet21.org en tjänst som söker förstärka vaccinationsprojekten i världen meddelade att ett ”Anti-vaccine surveillance and alert system” [bevakning av och larm för antivaccinationsin…