vaccin.me
Kritisk vaccininfo förbjuds
En websida som innehåller råd till föräldrar angående vaccinering har beordrats ta bort information som visar på att MPR-vaccinet har kopplingar till autism. Babyjabs.co.uk skrev att vaccinet &#822…