vaccin.me
Vaccin mot gulsot – solidaritet mot missbrukarna
Ja, denna solidaritet. Den verkar sprida sig som en epidemi i det här landet. Eget tänkande och kunskap för att bilda sig egna uppfattningar om vad som blir bäst för sina egna individuella förutsät…