vaccin.me
Ettårigt barn fick dubbel dos vaccin
Läkaren undersökte barnet och gav vaccination. Läkaren hade sett i fel journal och missat att barnet redan var vaccinerat. Föräldrarna har anmält misstaget till Socialstyrelsen, och påpekar även at…