vaccin.me
”Vetenskap och beprövad erfarenhet” – Läkare använder gärna ovetenskapligt begrepp
Begreppen ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och ”evidensbaserad medicin” används inom sjukvården för att ingjuta tvivel i patienter som tex ställer frågor om alternativmedicin eller ifrågasätter …