vaccin.me
Vaccination – ett socialt ansvar? En sammanfattning från ”Vaccinationer: risker och skador”
Text: Kjell Holmsten Bild: Stockholms läns landsting Har inte vi som föräldrar ett socialt ansvar att vaccinera våra barn? Den frågan ställs ofta till oss som motsätter oss all vaccinering. I ka…