vaccin.me
MPR-vaccin kan orsaka kramper, koma, beteendeförändringar och död
Allvarliga biverkningar kan uppkomma efter MPR-vaccination (mässling, påssjuka, röda hund). Detta är ett orsakssamband som fastslagits av ”The vaccine Court”. I ett utdrag ur VAERS databas 1998 not…