vaccin.me
Injektioner ökar risken för förlamningar – 600 000 barn förlamade i onödan
”Vaccinationstäckningen ska till varje pris upprätthållas och de som framhäver vacciners negativa åverkan ska till varje pris bemötas (tystas). De är en fara för allmänheten genom att försätt…