vaccin.me
Läkemedelsvärlden smular sönder sin slogan om oberoende
Denna artikel är ett svar på den nyligen publicerade artikeln Vaccinrädsla i tidningen Läkemedelsvärlden, vars slogan lyder ”Oberoende om läkemedel”, vilket antyder att den är skriven u…