vaccin.me
Förnekelse av biverkningar i vaccinets spår
Fallen av autism och andra immunologiska sjukdomar bland vissa särskilt sårbara människor bara ökar. Allt fler erkända specialister ifrågasätter säkerheten av massvaccination. Trots dessa allvarlig…