vaccin.me
Kopplingen mellan autism och MPR – den felande länken?
The Center for the Biology of Chronic Disease (CBCD) anser att man med de nuvarande reningsprocesserna inte helt kan filtrera bort alla främmande DNA-plasmider som används i tillverkning av vaccin.…