vaccin.me
The Vaccination Crisis
Den är lätt att läsa men svår att glömma och det sista du behöver är ignorans Fakta är att fler dog av smittkoppsvaccinet än de gjorde av själva sjukdomen. De som vaccinerat sig och ändå drabbades …