vaccin.me
Ellinor allvarligt sjuk efter Pandemrix
Ellinor fick sin vaccination den 5/11 – 2009. Ca 1 ½ – 2 veckor efter vaccinationen lade vi märke till att hon blivit lite rund om buken. Men vi tänkte inte på det mer än som att det hör väl …