vaccin.me
Polio ökade efter massvaccinering – förändrade diagnoskriterier lurade en hel världspopulation
Polio var en fruktad sjukdom i början av förra seklet, och nådde sin kulmen på 1950-talet. I slutet av 50-talet kom poliovaccinet och vi har alla fått lära oss att detta var vår räddning undan den …