vaccin.me
Formaldehyd och aluminium i vaccin – vad åstadkommer gifterna i vår kropp?
Tanken bakom vaccin är att vi inte ska bli sjuka. Men med en närmare granskning av ingredienserna och hur de kan påverka vår inre och yttre miljö måste man fråga sig om de inte i stället har skapat…