vaccin.me
Intervju med Linda Karlström i Malmö
Linda Karlström har engagerat sig starkt i vaccinfrågor sedan hennes äldsta dotter fick en vaccinskada (tuberkulos) vid 2 års ålder. Linda håller regelbundet föredrag i Sverige och Finland om riske…