vaccin.me
Missnöjet mot det medicinska etablissemanget ökar – autism, cancer och diabetes når epidemiska nivåer
Barn skadas allvarligt! En ökning av barn med neuropsykiatriska funktionshinder såsom autism, ADHD och andra ”beteendestörningar” verkar inte ha något slut. Cancer, diabetes och autoimm…