vaccin.me
Flockimmunitet kan inte uppstå genom vaccination – också vaccinerade bär på virus och bakterier
När och om man väljer att vaccinera sig, är det då inte meningen att man ska vara skyddad och känna sig skyddad? Trots alla vaccin-misslyckanden som varit och fortfarande förekommer är det konstigt…