vaccin.me
Kunskapsläge hos medicinskt utbildad personal
Vad ska avgöra vilka råd medicinsk personal ger? Kunskap via utbildning eller kunskap via ett reklamblad för ett läkemedel/vaccin? Vi fått kritik för att vara skeptiska till att tillverkaren av ett…