vaccin.me
Föredrag: Vaccinationer med Theresia Henriksson måndag 23 januari kl. 18:45
Med jämna mellanrum så ifrågasätts vacciner i media och i folkmun och det pågår en ständig kamp mellan läkemedelsförespråkare och alternativmedicinare i denna heta fråga. Kom och lyssna och ställ f…