vaccin.me
Professor Johan Thyberg: Vaccination (Gardasil, Cervarix) mot papillomvirus och cancer – en dyr och osäker satsning
Kostnaderna är enorma och resultaten osäkra, skriver professor Johan Thyberg. Priset har diskuterats världen över på grund av kopplingar mellan medlemmar i Nobelförsamlingen vid Karolinska institut…