vaccin.me
Folk har insett att det inte finns ”säkra” vaccin och strax kommer Karin Bojs med pekpinnen
Dagens Nyheter konstaterar att svenskarna struntar i årets influensavaccination. Vad hade myndigheterna väntat sig? Vi är inte idioter. Världshälsoorganisationen WHO lider av akut förtroendekris ef…