vaccin.me
Risker med Pandemrix och andra vaccin – konsensus om att hålla tyst i läkarkåren
För en tid sedan mötte jag en nyutbildad läkare i Mellansverige. Vid samtalet kom vi in på dramatiken omkring svininfluensan hösten 2009. Det som läkaren berättade för mig om hans egna erfarenheter…