vaccin.me
Mamma Urkraft om synen på kost, autism och ADHD
”Vi” har över decennier arbetat med och fått autistiska barn friska eller friskare med bland annat kostförändring, till en mer människovänlig föda. Vi har fått denna kunskap att växa i Sverige nu u…