vaccin.me
Mässlingsfall hade försvunnit med 90% innan mässlingsvaccinet existerade
Den 6 januari 2011 publicerades en sammanställning av grafer som visar att läkemedelsbranschen bluffat en hel värld om vaccinens förträfflighet. Graferna avslöjade nämligen att en rad farsoter från…