vaccin.me
Ökande autism tyder på miljögifter men injektion av kemikalier (vaccin) diskuteras ej
Scientific American publicerade 2009 en vetenskaplig rapport från det kaliforniska MIND-institutet som misstänkliggör miljöfaktorer såsom bekämpningsmedel, mjukgörare i plast, kemikalier i hushålle…