vacantierul.ro
Salată de creier, ca-n vremea lui Brâncoveanu
La Curțile preacreștinului domn Constantin Brâncoveanu, serbările și ospețele și-au avut rostul lor. Marele maestru de ceremonii, preaînvățatul stolnic Constantin Cantacuzino stăpânea cu dulceață p…