vaa.com.vn
Thời điểm xuất hóa đơn công trình xây dựng Học Viện Kế Toán Việt Nam
Thời điểm xuất hóa đơn công trình xây dựng, không phải lúc nào cũng đúng với quy định của pháp luật về thời điểm lập hóa đơn. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé