vaa.com.vn
Phần mềm kê khai thuế giá trị gia tăng trên Excel
Phần mềm kê khai thuế giá trị gia tăng trên Excel này là bản quyền của Học Viện Kế Toán Việt Nam. Phần mềm này giúp kế toán kê khai và lưu dữ liệu thuế GTGT