vaa.com.vn
Kinh nghiệm tiếp đoàn thanh tra thuế và 10 lời khuyên giá trị
Kinh nghiệm tiếp đoàn thanh tra thuế là một “thứ” gì đó mà rất nhiều người hỏi tôi và tìm kiếm trên mạng. Thực ra nó cũng không có gì “kinh khủng” lắm