utforska.se
veckodagarna med färg och form - utforska.se
Ett enkelt sätt att arbeta med veckodagarna, färger och former. Tidsperspektiv, matematik, språk, ordningsföljd är några exempel...