utforska.se
Utforska skriftspråk utomhus genom tecken och symboler - utforska.se
Erbjud barn att utforska skriftspråk utomhus.Barn lär sig snabbt att hitta skriftspråk i form av ord.Lite klurigare blir det i naturen och skogen.