utforska.se
Utforska geometri genom former enkelt - utforska.se
Ett enkelt sätt att utforska geometri med barn är genom enkla grundläggande former som i detta exempel. Presentera några av de mest vanligt förekommande...