utforska.se
Utforska densitet och massa med vatten, olja och sirap - utforska.se
Utforska densitet med vatten, olja och sirap. Hur kommer det sig att vissa material och ämnen flyter eller sjunker. Utforska densitet enkelt och praktiskt.