utforska.se
Hur man enkelt kan läsa av spegelvänd text - utforska.se
Spegelvänd text. Barn framför allt har en förmåga att skriva baklänges i sitt utforskande av skriftspråket. Vad passar då bättre än detta sätt...